Name Total creditRecent average credit Country
1) Profile tito 663,000,373 1,902,116.66 Poland
2) kain 380,207,431 1,058,590.81 Poland
3) Grzegorz Roman Granowski 4,057,294,711 501,565.49 Poland
4) rime 8,660,300 424,499.04 Poland
5) Hubert Kozinski 56,343,251 395,103.91 Poland
6) Profile [B@P] Daniel 367,357,339 360,697.52 Poland
7) Vrael 120,944,844 324,951.59 Poland
8) oscark 443,555,053 274,205.93 Poland
9) LQG 219,568,782 272,138.90 Poland
10) Kuba Svensk 57,140,024 157,131.66 Poland
11) Profile Jerzy_Przytocki 54,377,720 147,489.98 Poland
12) legen_dary 40,772,225 102,929.74 Poland
13) Mateusz Pasek 2,631,475 73,892.91 Poland
14) Marius 15,984,493 71,006.47 Poland
15) Paudys 2,577,921 60,475.98 Poland
16) TheSoKaI 7,661,675 23,773.25 Poland
17) I. Thorne 2,283,900 21,124.09 Poland
18) bartek2 15,861,992 17,003.05 None
19) TJM 30,961,796 9,361.11 Poland
20) Arek 6,676,325 6,639.62 Poland
Next 20