Name Total creditRecent average credit Country
1) 4ys 138,721,540 911,122.36 Poland
2) kain 628,354,389 590,519.95 Poland
3) Profile tito 1,004,577,225 385,497.40 Poland
4) Marius 94,019,019 375,036.84 Poland
5) Kamil BojdoĊ‚ 18,447,681 165,201.67 Poland
6) Krzysztof_F 65,053,682 142,487.77 Poland
7) matsu_pl 39,112,100 108,790.69 Poland
8) Biedron 22,811,301 96,456.62 Poland
9) mulder 3,331,286 87,765.25 Poland
10) Kuba Svensk 108,006,586 81,197.43 Poland
11) Promilus 5,640,152 54,151.85 Poland
12) Mateusz Pasek 16,117,037 41,357.48 Poland
13) czapa 3,357,024 35,491.76 Poland
14) LQG 276,978,351 32,792.27 Poland
15) [Boinc@Poland]HA$ 7,608,923 28,733.16 Poland
16) TheSoKaI 54,842,621 25,348.78 Poland
17) SSP 3,906,933 24,363.69 Poland
18) Paudys 21,072,770 23,320.08 Poland
19) adao1003 3,507,934 22,416.54 International
20) dezajner 54,357,005 17,227.63 Poland
Next 20